Uw oude medicijnen inleveren?

U kunt uw oude medicijnen bij ons inleveren.
Op de verpakking staat tot welke datum uw medicijnen goed blijven. Breng geneesmiddelen die over de datum zijn en geneesmiddelen die u niet meer gebruikt terug naar uw apotheek. Wij ruimen ze dan milieuvriendelijk op.

Hoe dient u de oude geneesmiddelen aan te bieden:
Zonder doosjes of andere vorm van verpakking.
Dus alleen losse strips, tubes enz.
Dit alles dient te zitten in een doorzichtige plastic zak.

Spuiten en naalden
Spuiten en naalden dient u in te leveren in een speciaal daarvoor bestemde naaldencontainer. Verkrijgbaar in uw apotheek.